Per qualificar les dades termomètriques i pluviomètriques que es presenten, s’utilitzen uns valors mitjans climàtics extrets de l’Atles climàtic de Catalunya. Període 1961-1990:

Dades meteorològiques de l’hivern 2018 – 2019

L’hivern del 2018-2019 va ser càlid a la major part del territori, especialment a punts elevats, i només es qualifica de normal en alguns sectors de les terres de Ponent.

En quant a la pluviometria va ser un hivern sec o molt sec, concretament a la meitat est i al terç sud. L’únic lloc on va ser plujós va ser a punts del Pirineu occidental. La irradiació solar global de l’hivern va ser força elevada. A l’Observatori Fabra, amb dades d’insolació des de 1969, aquest hivern va ser rècord de la sèrie.

Mapes d’anomalia de temperatura, precipitació i irradiació solar global de l’hivern 2018-2019

 

Dades meteorològiques de la primavera 2019

La primavera del 2019, mesos de març, abril i maig, ha estat normal o càlida, amb algunes excepcions fredes al terç nord.

La precipitació recollida ha estat inferior a la mitjana climàtica a la major part del país. Només han sigut plujoses algunes àrees del Pirineu, especialment al Pallars sobirà. Hi ha hagut un dèficit pluviomètric en zones del litoral i prelitoral sud i de Ponent i ha estat molt sec al delta de l’Ebre.

Mapes del percentatge de precipitació respecte de la mitjana climàtica 1961-1990 dels mesos de la primavera 2019 (març, abril i maig)

Mapes de l’anomalia de temperatura mitjana dels mesos de la primavera 2019 (març, abril i maig) respecte de la mitjana climàtica 1961-1990

Font: Servei Meteorològic de Catalunya.